Oiceoptoma thoracicum – Ścierwiec

Silphidae – Omarlicowate
Ciało szerokie i płaskie. Przedplecze rdzawo-brązowe. Pokrywy czarno-szare.

Stawy Przysieckie 22.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Stawy Przysieckie 22.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Las wiączyński 24.04.2014

Las wiączyński 24.04.2014

O.thoracicum

Zachodniopomorskie 18.05.2019 Fot. Augustyna

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Głównie lasy mieszane i liściaste
  3. Wymiary. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Imagines i larwy żywią się padliną, ekskrementami, butwiejącą materią organiczną lub owocnikami grzybów, w tym sromotnika bezwstydnego
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Thanatophilus mają ciemne przedplecze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Sawic Marek W.Kozłowski Sebastian Nowosad Augustyna Andrzej Kucharski avidal
  9. O.thoracica w bazie BioMap
Las wiączyński 24.04.2014 Na resztkach padłego koziołka sarny żerowaly i kopulowały dziesiątki osobników w towarzystwie innych ścierwojaków

Las wiączyński 24.04.2014 Na resztkach padłego koziołka sarny żerowały i kopulowały dziesiątki osobników w towarzystwie innych ścierwojadów

O.thoracica

Lesko 16.05.2015 Fot. Andrzej Kucharski

Stawy Przysieckie 22.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Stawy Przysieckie 22.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Rogów 02.05.2012 Przy wspólnym stole ( koński nawóz ) ze ścierwicą

Rogów 02.05.2012 Przy wspólnym stole ( koński nawóz) ze ścierwicą

Teofilów 26.04.2015

Teofilów 26.04.2015

Warszawa-Las Natoliński. 22.04,2014 Fot. Marek W.Kozłowski

Zamość 29.05.2023 Fot. Andrzej Sawic


avidal

Leave a Reply