Silphidae – Omarlicowate

Głowa wyraźnie węższa od tułowia. Oczy lekko wypukłe, okrągłe. Czułki krótkie, buławkowate. Ciało zwykle lekko spłaszczone, czarne lub brązowe; u niektórych gatunków kontrastowe barwne przepaski lub plamy. Mają bardzo dobry węch pomocny w wyszukiwaniu padliny, którą żywią się larwy i imagines.
W Polsce występują 22 gatunki.

Leave a Reply