Silpha carinata – Omarlica wielka

Silphidae – Omarlicowate
Ciało czarne, płaskie. Pokrywy wyraźnie żeberkowane. 8 człon czułków dłuższy od członów sąsiadujących.

S.carinata

Bieszczady 2018 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Głównie tereny otwarte; unika lasów. W górach chętnie na halach i połoninach
  3. Wymiary. Długość ciała 11-20 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Bieszczady. W okolicach Łodzi raczej rzadka
  6. Pokarm. Padlina, martwe owady i ślimaki, ekskrementy; rzadziej gnijące grzyby
  7. Podobne. U Silpha tristis 8 człon czułków nie jest dłuższy od członów sąsiadujących. Silpha obscura ma ewidentnie słabiej żeberkowane pokrywy – podobnie jak bardzo rzadka Silpha tyrolensis.  Phosphuga atrata różni się min. wydłużoną głową
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. S.carinata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply