Thanatophilus sinuatus – Pościerwka pospolita

Silphidae – Omarlicowate
Ciało płaskie, ciemne. Pokrywy żeberkowane; między żeberkami brak zmarszczek. Górne kąty pokryw (barki) z małym wyrostkiem, czy też zębem.

Widzew 03.05.2012

Łódź – Widzew 03.05.2012

Widzew 20.07.2012 Na truchle nornika

Łódź – Widzew 20.07.2012 Na truchle nornika

T.rugosus

Las wiączyński 01.07.2019 Na padlinie łasicy

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Wszędzie tam, gdzie znajdzie padlinę, choć unika leśnych gęstwin
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Padlina
  7. Podobne. Thanatophilus rugosus ma pomarszczone pokrywy między żeberkami, a bardzo rzadki Thanatophilus dispar górne kąty pokryw łagodnie wyprofilowane, bez wyrostka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. T.sinuatus w bazie BioMap
Widzew 03.05.2012

Łódź – Widzew 03.05.2012 Strzałka wskazuje wyrostek  na pokrywach

Leave a Reply