Thanatophilus sinuatus – Pościerwka pospolita

Silphidae – Omarlicowate
Ciało płaskie, ciemne. Pokrywy żeberkowane; między żeberkami brak zmarszczek. Górne kąty pokryw (barki) z małym wyrostkiem, czy też zębem.

Widzew 03.05.2012

Łódź – Widzew 03.05.2012

Widzew 20.07.2012 Na truchle nornika

Łódź – Widzew 20.07.2012 Na truchle nornika

T.rugosus

Las wiączyński 01.07.2019 Na padlinie łasicy

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wszędzie tam, gdzie znajdzie padlinę, choć unika leśnych gęstwin
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Padlina
  7. Podobne. Thanatophilus rugosus ma pomarszczone pokrywy między żeberkami, a bardzo rzadki Thanatophilus dispar górne kąty pokryw łagodnie wyprofilowane, bez wyrostka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. T.sinuatus w bazie BioMap
Widzew 03.05.2012

Łódź – Widzew 03.05.2012 Strzałka wskazuje wyrostek  na pokrywach

Leave a Reply