Thanatophilus rugosus – Pościerwka przymarszczona

Silphidae – Omarlicowate
Ciało szerokie, płaskie. Przedplecze ciemno plamkowane. Pokrywy żeberkowane, przestrzeń między żeberkami wyraźnie pomarszczona.

Las wiączyński 24.04.2014 Na padlinie sarny

Las wiączyński 24.04.2014 Na padlinie sarny

Łuków 18.04.2011 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity, lecz wydaje się być mniej liczny od T.sinuatus. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na padlinie, rzadziej na ekskrementach
  7. Podobne. U Thanatophilus sinuatus przestrzenie między żeberkami na pokrywach są gładkie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. T.rugosus w bazie BioMap

Leave a Reply