Nicrophorus vestigator – Grabarz żółtowłosy

Silphidae – Omarlicowate
Przedplecze błyszczące, czarne, złociście owłosione przy wszystkich krawędziach; włoski te mogą się jednak wycierać. Pokrywy w czarne i żółte przepaski; czarna przepaska na środku pokryw silnie miejscowo przewężona. Tylne golenie proste. Czułki czarne z częściowo pomarańczową buławką (tylko 1 człon buławki czarny, pozostałe 3 pomarańczowe).

Białystok 03.05.2010 Fot. Almandyn

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Głównie piaszczyste biotopy; ogólnie wszędzie tam, gdzie znajdzie padlinę lub ekskrementy
  3. Wymiary. Długość ciała 12-22 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Owady i martwe kręgowce oraz gnijące grzyby. Larwy żerują na padlinie lub w ekskrementach
  7. Podobne. Pozostałe grabarze z czarnymi i żółtymi przepaskami. U wszystkich pozostałych gatunków z barwnymi przepaskami na pokrywach przedplecze nie jest złociście owłosione na całym obwodzie przedplecza. U Nicrophorus vespilloides dodatkowo buławka czułków jest czarna.
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Almandyn
  9. Uwagi 2. Identyfikacja – Paweł Jałoszyński
  10. N.vestigator w bazie BioMap

Leave a Reply