Nicrophorus vespilloides – Grabarz żółtoczarny

Silphidae – Omarlicowate
Przedplecze czarne, bez żółtych włosków na krawędziach. Na pokrywach żółte i czarne przepaski. Buławka czułków całkowicie czarna.

Las wiączyński 31.05.2015 Na truchle lisa

Las wiączyński 31.05.2015 Na truchle lisa

Las wiączyński 24.04.2014

Las wiączyński 24.04.2014

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wszędzie tam, gdzie znajduje padlinę; chętniej niż N.vespillo szuka jej w lasach
  3. Wymiary. Długość ciała 12-18 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady, padlina, grzyby. Larwy żywią się mięsem padłych kręgowców
  7. Podobne. U Nicrophorus vespillo obecne są żółte włoski przy przedniej krawędzi przedplecza. Nicrophorus vestigator Nicrophorus investigator, Nicrophorus sepultor i Nicrophorus interruptus mają przynajmniej w części pomarańczową buławkę
  8. Uwagi. Transportowane przez różne gatunki grabarzy roztocze z rodzaju Poecilochirus powiązane są z nimi zależnością symbiotyczną. Niejako w zamian za transport do źródła pokarmu wysysają jaja padlinożernych muchówek będących konkurentami grabarzy w żerowaniu na padlinie (oczywiście nie ma tu mowy o bezinteresowności)
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. N.vespilloides w bazie BioMap
Nowa Gdynia 28.07.2011

Nowa Gdynia 28.07.2011

Nowa Gdynia 28.07.2011

Zgierz – Nowa Gdynia 28.07.2011

Nowa Gdynia 28.07.2011 Ciało pokryte roztoczami

Nowa Gdynia 28.07.2011 Ciało pokryte roztoczami

Leave a Reply