Nicrophorus vespilloides – Grabarz żółtoczarny

Silphidae – Omarlicowate
Przedplecze czarne, bez żółtych włosków na krawędziach. Na pokrywach żółte i czarne przepaski. Buławka czułków całkowicie czarna.

Las wiączyński 31.05.2015 Na truchle lisa

Las wiączyński 31.05.2015 Na truchle lisa

Warszawa – Las Natoliński 29.05.2022 Fot. prof. Marek W.Kozłowski

Warszawa – Las Natoliński 29.05.2022 Fot. prof. Marek W.Kozłowski

Las wiączyński 24.04.2014

Las wiączyński 24.04.2014

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Wszędzie tam, gdzie znajduje padlinę; chętniej niż N.vespillo szuka jej w lasach
  3. Wymiary. Długość ciała 12-18 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Martwe owady, padlina, grzyby. Larwy żywią się mięsem padłych kręgowców
  7. Podobne. U Nicrophorus vespillo obecne są żółte włoski przy przedniej krawędzi przedplecza. Nicrophorus vestigator Nicrophorus investigator, Nicrophorus sepultor i Nicrophorus interruptus mają przynajmniej w części pomarańczową buławkę
  8. Uwagi. Transportowane przez różne gatunki grabarzy roztocze z rodzaju Poecilochirus powiązane są z nimi zależnością symbiotyczną. Niejako w zamian za transport do źródła pokarmu wysysają jaja padlinożernych muchówek będących konkurentami grabarzy w żerowaniu na padlinie (oczywiście nie ma tu mowy o bezinteresowności)
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
  10. N.vespilloides w bazie BioMap
Nowa Gdynia 28.07.2011

Nowa Gdynia 28.07.2011

Nowa Gdynia 28.07.2011

Zgierz – Nowa Gdynia 28.07.2011

Nowa Gdynia 28.07.2011 Ciało pokryte roztoczami

Nowa Gdynia 28.07.2011 Ciało pokryte roztoczami


avidal

2 thoughts on “Nicrophorus vespilloides – Grabarz żółtoczarny

Leave a Reply