Ablattaria laevigata

Silphidae – Omarlicowate
Wąska głowa oraz szerokie, bardzo drobno, płytko, gęsto i regularnie punktowane przedplecze są czarne. Wszystkie krawędzie przedplecza zaokrąglone; boczne brzegi silnie łukowate. Scutellum trójkątne, duże. Pokrywy czarne, pozbawione żeberkowania. Nogi i 11-członowe czułki czarne. Uda i golenie zgrubiałe; środkowe i tylne golenie uzbrojone w długie ostrogi apikalne. Świeżo wypoczwarzone imagines są pomarańczowobrązowe.

Austria 15.06.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Skrajnie rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo EN
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i inne ciepłe tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 12-18 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień/październik. Imagines aktywne głównie w nocy. Larwy można spotkać na wiosnę. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na południu kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne – polują na ślimaki. Imagines zwykle niszczą żuwaczkami fragment muszli, aby dostać się do ofiary –  wąska głowa znacznie im to ułatwia. Okazjonalnie łowią również inne bezkręgowce o miękkim ciele, w tym gąsienice. Larwy wnikają do wnętrza muszli bez jej uszkadzania
  7. Podobne. Pozostałe dwa europejskie gatunki z rodzaju są bardzo podobne – żaden z nich nie występuje w Polsce (A.arenaria zasiedla Bałkany, A.subtriangula została wykazana z Hiszpanii)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. A.laevigata w bazie Biomap

avidal

Leave a Reply