Necrodes littoralis – Padliniec pospolity

Silphidae – Omarlicowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, lśniące, gładkie, o łagodnych, zaokrąglonych krawędziach. Scutellum czarne. Pokrywy czarne, wyraźnie, rzadko, podłużnie bruzdkowane; sporadycznie spotyka się osobniki o brązowych pokrywach. Uda i golenie niezgrubiałe. Czułki czarne poza trzema żółto-brązowymi członami apikalnymi.

Ustanów 11.08.2022 Fot. Władysław Kapler

N.littoralis

Łódź 16.05.2013 Fot. Jacek Nowak

N.littoralis

Opolskie – Wrzesień 2010 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Status. Nierzadki. Występuje  w całym kraju
  2. Siedlisko. Wszędzie tam, gdzie znajduje padlinę dla larw; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 15-25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Opolskie, łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na padlinie. Chętnie wybierają duże ssaki: leśne kopytne, dziki, zajęczaki, ale nie gardzą i mniejszym truchłem ptaków, czy gryzoni – choć raczej okazjonalnie. W warunkach hodowlanych larwy gustują w serach
  7. Podobne. Przy braku opatrzenia można go pomylić z Nicrophorus humator, u którego czułki zwieńczone są 4-członową buławką, a uda i golenie są zgrubiałe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Władysław Kapler Grzegorz Hebda Jacek Nowak
  9. N.littoralis w bazie BioMap

Ustanów 11.08.2022 Rzadko spotykana brązowa forma barwna Fot. Władysław Kapler

N.littoralis larva

Opolskie – Wrzesień 2010 Larwa Fot. Grzegorz Hebda


avidal

Leave a Reply