Pipiza quadrimaculata – Nieżłop nakwietny

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne, błyszczące. Na szerokim, owalnym odwłoku 2 pary żółtych plam, z których jedna może zanikać. Nasada czułków znajduje się nieco poniżej połowy wysokości głowy (ocena możliwa przy widoku z boku). U samicy na ciemieniu (vertex) przynajmniej niektóre włoski są czarne. Skrzydła bez plam.

Rezerwat Jodły Łaskie 07.05.2014

Rezerwat Jodły Łaskie 07.05.2014

P.quadrimaculata

Wigierski Park Narodowy 25.05.2016

Pipiza

Wigierski Park Narodowy 25.05.2016

  1. Status. Nierzadki, lokalnie bywa bardzo liczny
  2. Siedlisko. Polany, łąki i inne ukwiecone tereny w pobliżu cieków wodnych, zwłaszcza leśnych strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 5-9 mm; należy do mniejszych nieżłopów
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, łódzkie, podlaskie – w Wigierskim Parku Narodowym w maju to jeden z dominujących gatunków bzygowatych; na wielu stanowiskach latają dziesiątki i setki osobników
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy afidofagiczne. Zimuje larwa w ściółce; stąd zapewne błędne doniesienia, jakoby larwy były saprofagiczne. Łukasz Mielczarek przekazał mi informację, że żerują zwykle na mszycach zasiedlających galasy. Obserwowano je także żerujące na świerkach na mszycach Cinara pilicornis
  7. Podobne. U pozostałych gatunków z tego rodzaju nasada czułków znajduje się w górnej połowie głowy, a odwłok jest mniej owalny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal

Uherce Mineralne 06.07.2020 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

Uherce Mineralne 06.07.2020 ♂ Fot. Andrzej Kucharski


Rodzaj Pipiza - Nieżłop


avidal

Leave a Reply