Rodzaj Pipiza – Nieżłop

Pipizini

Całkowicie czarne lub z żółtymi plamami na tergitach (2 lub 4). Twarz płaska, co odróżnia je od wyrówek z rodzaju Cheilosia. Imagines bardzo chętnie żeruja na kwiatach, larwy są afidofagiczne. W Polsce co najmniej 12 gatunków, zwykle bardzo trudnych do rozróżnienia.

Leave a Reply