Pipiza accola – Nieżłop wiosenny

Syrphidae – Bzygowate
Wczesnowiosenna Pipiza o zupełnie przezroczystych skrzydłach. Ciało pokryte złotawymi, krótkimi włoskami. Na drugim tergicie dwie żółte plamy. Wierzchołki przednich stóp ciemne.

Młynek 11.04.2011 Samica

Łódź – Młynek 11.04.2011 ♀

Warszawa 31.05.2022 ♀ Fot. prof. Marek W.Kozłowski

Młynek 11.04.2011

Łódź – Młynek 11.04.2011 ♀

Ceteń 27.04.2015

Ceteń 27.04.2015 ♀

  1. Liczebność. Rzadka – a może tylko rzadko obserwowana
  2. Biotop. Zarośla, polany, skraje lasów, łozowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Marzec – maj
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Chętnie odwiedza kwitnące wierzby. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Również przezroczyste skrzydła, a czasem także żółte plamy na 2 tergicie ma Pipiza luteitarsis; można ją odróżnić po całkowicie żółtych przednich stopach. Inne nieżłopy mają plamkowane, lub mniej czy bardziej przyciemnione  skrzydła, a do tego pojawiają się później w sezonie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – avidal Marek W.Kozłowski
Młynek 11.04.2011

Łódź – Młynek 11.04.2011 ♀

Ceteń 27.04.2015 Samica

Ceteń 27.04.2015 ♀

Ceteń 27.04.2015

Ceteń 27.04.2015 ♀


Rodzaj Pipiza - Nieżłop


avidal

Leave a Reply