Pipiza festiva – Nieżłop przepasany

Syrphidae – Bzygowate
Ciało ciemne, pokryte jasnymi włoskami. Na 2 tergicie dwie żółte plamy, które często zlewają się w szeroką przepaskę. Przednie stopy niemal zawsze w całości żółte, stopy 2 i 3 pary nóg często także. Skrzydła szkliste, bez plam, jedynie z rozmytym zaciemnieniem koło pterostigmy.

Młynek 03.08.2011 Samica

Łódź – Młynek 03.08.2011 ♀

Młynek 06.08.2011

Łódź – Młynek 06.08.2011 ♀

Park Poniatowskiego 08.05.2012

Łódź – Park Poniatowskiego 08.05.2012 ♀

  1. Status. Pospolity i miejscami liczny
  2. Siedlisko. Łąki, polany, zarośla, parki, ogrody, skraje lasów, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 9-10 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju Pipiza, które zwykle mają bardziej przyciemnione lub plamkowane skrzydła, a plamy odwłokowe – jeśli występują – są na ogół rozdzielone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Pipiza - Nieżłop


avidal

Leave a Reply