Pipiza austriaca – Nieżłop tłustonogi

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne, biało-srebrzyście opylone. U samca oczy połączone, u samicy rozdzielone czołem. Twarz płaska, mocno owłosiona. Pierwszy tergit samca zawsze z białymi włoskami. Na tergitach niekiedy słabo widoczne szare przepaski. Tylne uda silnie zgrubiałe, z wybrzuszeniem od strony wewnętrznej – wszystkie uda czarne. Golenie żółto-brązowe w części nasadowej, czarne w części wierzchołkowej. Skrzydło z czarną plamką. Trzeci człon czułków nieco dłuższy, niż u pozostałych gatunków z rodzaju.

Suche Rzeki 30.05.2013 Samica szuka miejsca do złożenia jaj

Suche Rzeki 30.05.2013 ♀ wybiera miejsce do złożenia jaj

Suche Rzeki 30.05.2013

Suche Rzeki 30.05.2013 ♀

  1. Status. Lokalny, rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Zarośla, łąki, polany, ogrody, przydroża, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 8.5-11.2 mm. Długość skrzydła 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne Pipizini; od podobnych nieżłopów różni się wyraźnie zgrubiałymi tylnymi udami, lecz mimo to identyfikacja należy do bardzo trudnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku

Rodzaj Pipiza - Nieżłop


avidal

Leave a Reply