Tachyporus hypnorum – Skorogonek czarnobrzeżek

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna. Głaszczki szczękowe żółte, jasne. Przedplecze czarne z rozjaśnieniami w dolnych kątach i bocznych krawędziach. Pokrywy silnie skrócone, pomarańczowożółte. Odwłok czarny, zwężający się ku tyłowi. Nogi żółte.

Tach.hypnorum

Łódzki Ogród Botaniczny 23.03.2019

T.hypnorum

Łódzki Ogród Botaniczny 23.03.2019

T.hypnorum

Łódzki Ogród Botaniczny 23.03.2019

Park Widzewski 25.03.2015

Łódź – Park Widzewski 25.03.2015

  1. Liczebność. Bardzo pospolity i liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zadrzewienia, a nawet miejskie skwery; przebywa zwykle w ściółce, pod mchem lub kamieniami, oraz na owocnikach grzybów kapeluszowych. Okazjonalnie wygrzewa się na roślinach zielnych, a w miastach na murkach i elewacjach
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce we wszystkich stadiach rozwojowych (informacja wymagająca potwierdzenia)
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gatunki z rodzaju są mniejsze (maksymalnie 3 mm) i różnią się takimi cechami jak ciemne głaszczki szczękowe, czy układ szczecinek na pokrywach; wymienić tu można Tachyporus pusillus i Tachyporus nitidulus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. T.hypnorum w bazie BioMap
T hypnorum

Łódzki Ogród Botaniczny 23.03.2019

Las żeromiński 09.05.2021

Las żeromiński 09.05.2021

Moszczenica 25.10.2020 Na muchomorze czerwieniejącym


Rodzaj Tachyporus - Skorogonek


avidal

Leave a Reply