Cryptophilus obliteratus

Erotylidae – Zadrzewkowate
Ubarwienie bardzo zmienne – od ciemnobrązowego do rdzawoczerwonego z rozjaśnieniem barkowym. Krawędź boczna przedplecza z relatywnie szerokim wypłaszczeniem. Przednie kąty przedplecza z krótkim, zębowatym wyrostkiem. Człony czułków krótkie, lekko zgrubiałe – osiągają mniej więcej połowę szerokości buławki. Wierzchołkowy człon buławki nieco mniejszy niż człon przedostatni.

  1. Liczebność. Pochodzi z Dalekiego Wschodu. Rzadko zauważany ale coraz pospolitszy – od lat 80-tych coraz więcej rekordów w sąsiednich krajach
  2. Biotop. Miejsca nagromadzenia martwej substancji roślinnej; często przy kompostownikach
  3. Wymiary. Długość ciała 2.4-3.1 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik. Chrząszcze widywane przez cały sezon do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Prawdopodobnie występuje w całym kraju
  6. Pokarm.  Larwy rozwijają się na pleśniach
  7. Podobne. Przede wszystkim Cryptophilus integer, który różni się węższym obramowaniem boków przedplecza i brakiem ząbkowatych wyrostków w przednich kątach przedplecza

Marek W.Kozłowski

2 thoughts on “Cryptophilus obliteratus

Leave a Reply