Swammerdammella brevicornis

Scatopsidae – Maraszekowate
W kraju kilka gatunków trudnych do odróżnienia od siebie malutkich (nie przekraczających 2 mm), czarnych muchówek. Głowa wydłużona, czułki stosunkowo krótkie i grube, wydatne głaszczki. Tułów i odwłok pokryte drobnymi mikrotrychii. Nogi niekiedy z jaśniejszymi fragmentami. Gatunki rozróżniane po subtelnych różnicach użyłkowania skrzydeł i samczych terminaliach. Najpospolitszym jest Swammerdamella brevicornis i to ten gatunek ze znacznym prawdopodobieństwem znajduje na zdjęciach.

Warszawa-Ursynów 14.10.2008 Na wrotyczu.  Fot. Marek W. Kozłowski

Warszawa-Ursynów 14.10.2008 W zbliżeniu Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Ze względu na małe wymiary trudne do zaobserwowania. Liczne rekordy Swammerdaella brevicornis pochodzą z Anglii i z Holandii
  2. Siedlisko. Łąki, nieużytki
  3. Wymiary. Długość ciała 1.4-1.8 mm
  4. Aktywność. Dorosłe osobniki pojawiają się na różnych kwiatach pod koniec sezonu wegetacyjnego
  5. Pokarm. Dorosłe wyhodowano z podziemnych fragmentów kęp traw; larwy są prawdopodobnie fitosaprofagami 
  6. Podobne. Wyraźnie mniejsze od innych maraszekowatych 
  7. Uwagi. Nazwa rodzaju nawiązuje do Jana Swammerdama (1637-1680) – holenderskiego przyrodnika, prekursora badań mikroskopowych, odkrywcy erytrocytów; opisał też wiele zjawisk z dziedziny entomologii.
  8. Uwagi 2. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply