Leistus ferrugineus – Rękatek żółty

Carabidae – Biegaczowate
Ciało delikatnie grzbietobrzusznie spłaszczone, z wierzchu żółte, lub żółtoczerwonobrunatne. Głowa węższa od przedplecza. Oczy duże. Przedplecze sercowate. Nogi i czułki żółte.

Małopolska 01.05.2016 Fot. Rafał Celadyn

Małopolska 01.05.2016 Fot. Rafał Celadyn

le-ferrugineus

Łuków 24.05.2018 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarówno lasy, jak i tereny otwarte; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.7-8.3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Aktywny głównie nocą, w ciągu dnia zwykle kryje się w ściółce, we mchu, pod kamieniami i pod korą. Zimuje imago i larwa
  5. Lokalizacja. Małopolska, lubelskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines łowią skoczogonki i pierwogonki; nakrywają je od góry głową chwytając je w pułapkę ze sztywnych szczecin obecnych na spodniej stronie głowy – tak uwięzione ofiary ranią żuwaczkami i oblewają sokiem trawiennym
  7. Podobne. Podobnie ubarwione są wyraźnie masywniejsze gatunki z rodzaju Bradycellus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Rafał Celadyn Ricosz
  9. L.ferrugineus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply