Leistus ferrugineus – Rękatek żółty

Carabidae – Biegaczowate
Ciało delikatnie grzbietobrzusznie spłaszczone, z wierzchu żółte lub żółto-czerwono-brunatne. Głowa węższa od przedplecza. Oczy duże. Przedplecze sercowate. Nogi i czułki żółte.

Warszawa 18.04.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

Małopolska 01.05.2016 Fot. Rafał Celadyn

Małopolska 01.05.2016 Fot. Rafał Celadyn

le-ferrugineus

Łuków 24.05.2018 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity. Występuje w całej Polsce
  2. Siedlisko. Zarówno lasy, jak i tereny otwarte; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.7-8.3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Aktywny głównie nocą, w ciągu dnia zwykle kryje się w ściółce, we mchu, pod kamieniami i pod korą. Zimuje imago i larwa
  5. Lokalizacja. Małopolskie, lubelskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines łowią skoczogonki i pierwogonki; nakrywają je od góry głową chwytając je w pułapkę ze sztywnych szczecin obecnych na spodniej stronie głowy – tak uwięzione ofiary ranią żuwaczkami i oblewają sokiem trawiennym
  7. Podobne. Podobnie ubarwione są wyraźnie masywniejsze gatunki z rodzaju Bradycellus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Rafał Celadyn Ricosz
  9. L.ferrugineus w bazie BioMap

Rodzaj Leistus - Rękatek


avidal

Leave a Reply