Rhynchites bacchus – Tutkarz bachusek

Attelabidae – Podryjowate
Poprzednio w rodzinie Rhynchitidae, obecnie zdegradowanej do rangi podrodziny Rhynchitinae. Ciało obficie owłosione, lśniące – ubarwienie złocisto-zielone lub purpurowe. Ryjek długi, u samicy wyraźnie dłuższy od długości głowy i przedplecza łącznie; u samca mniej więcej tak długi jak głowa i przedplecze łącznie. Boki przedplecza samca z kolcowatymi wyrostkami. Pokrywy zdecydowanie szersze od przedplecza.

Warszawa – Służew 02.06.2016 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa – Służew 02.06.2016 ♀ –  owipozycja w niedojrzałe jabłko Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Lokalny, rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Zakrzewione murawy kserotermiczne i psammofilne, nasłonecznione skraje lasów, suche polany, sady, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-6.8 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Liście i pączki liściowe krzewów i drzew z rodziny różowatych, w tym drzew owocowych. Larwy żerują wewnątrz owoców; nie zwijają liści w tutki jak niektóre blisko spokrewnione gatunki
  7. Podobne. Przede wszystkim liczniejszy Rhynchites auratus, u którego ryjek jest krótszy od długości głowy i przedplecza łącznie. Pospolity Involvulus cupreus różni się m.in. kształtem przedplecza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski gernotkunz
  9. R.bacchus w bazie BioMap

Austria 01.06.2022 ♀ Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply