Attelabidae – Podryjowate

Niewielkie chrząszcze o połyskującym na niebiesko, zielono, miedziano, lub czerwono ciele. Ryjek może być krótki i szeroki, bądź długi i wąski. Czułki proste, bez załamań, zakończone buławką. Samice zwykle tworzą dla larw tzw. tutki ze zwiniętych w rulonik liści.
W Polsce 28 gatunków – w tym 25 z podrodziny Rhynchitinae ( dane na 2018 rok )

Struga Dobieszkowska 15.06.2012 Apoderus coryli – Oszynda leszczynowiec
Grotniki 12.06.2015 Attelabus nitens – Podryj dębowiec
Ujazd 13.05.2012 Byctiscus betulae – Tutkarz cygarowiec
Jemiołów 16.05.2012 Fot. Ryszard Orzechowski Byctiscus populi – Tutkarz topolowiec
D betulae Deporaus betulae – Tutkarz brzozowiec
Involvulus cupreus – Tutkarz śliwowiec
Neocoenorrhinus pauxillus – Tutkarz ogonkowiec
Rhynchites auratus
Widzew 27.04.2014 Tatianaerhynchites aequatus

Leave a Reply