Attelabidae – Podryjowate

Niewielkie chrząszcze o połyskującym na niebiesko, zielono, miedziano, lub czerwono ciele. Ryjek może być krótki i szeroki, bądź długi i wąski. Czułki proste, bez załamań, zakończone buławką. Samice zwykle tworzą dla larw tzw. tutki ze zwiniętych w rulonik liści.
W Polsce 28 gatunków – w tym 25 z podrodziny Rhynchitinae (dane na 2018 rok)


Zobacz też:
Rhynchites giganteus – Tutkarz gruszowiec

Leave a Reply