Byctiscus populi – Tutkarz topolowiec

Attelabidae – Podryjowate
Znany też jako tutkarz osinowiec, a także zdobnik topolowiec. Dawniej w rodzinie Rhynchitidae. Zielono, niebiesko, fioletowo, lub miedziano, metalicznie ubarwiony. Na głowie, między oczami, długie, głębokie wcięcie. Przedplecze samca uzbrojone w dwa kolce.

B.populi

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Zielona Góra 23.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Zielona Góra 23.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Jemiołów 16.05.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Jemiołów 16.05.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

B.populi

Las wiączyński 23.08.2016

Jemiołów 16.05.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Jemiołów 16.05.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, zadrzewienia, parki, aleje. Larwy rozwijają się w zwiniętych liściach, tzw. tutkach (stadium larwalne pojawia się latem i trwa zwykle 20-25 dni; larwy ostatniego stadium spadają na glebę wraz z liściem, po czym przepoczwarczają się)
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Zimuje imago w komorach poczwarkowych, płytko w glebie
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie. Obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Liście drzew i krzewów liściastych, najchętniej topoli
  7. Podobne. Przede wszystkim Byctiscus betulae, który najskuteczniej rozpoznać po braku głębokiego wcięcia na głowie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Bogdan Mazur Marek Wyszomirski Ryszard Orzechowski avidal
  9. B.populi w bazie BioMap

Tereny zalewowe Wisły k. Konstancina 01.05.2018 ♀ na topoli białej Fot. Marek W.Kozłowski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Gdańsk 15.05.2022 Fot. Bogdan Mazur


avidal

Leave a Reply