Byctiscus betulae – Tutkarz cygarowiec

Attelabidae – Podryjowate
Znany także pod nazwą zdobnik brzozowiec. Pokrywy i przedplecze połyskują na fioletowo, niebiesko, zielono lub miedzisto. Na głowie, między oczami, okrągłe i płytkie zagłębienie. Czułki z wyraźną buławką.

Ujazd 13.05.2012

Ujazd 13.05.2012 ♀

Las wiączyński 20.06.2012 Samiec - widoczne kolce na przedpleczu

Las wiączyński 20.06.2012 ♂ – widoczne kolce na przedpleczu

Las wiączyński 09.06.2012

Las wiączyński 09.06.2012 ♀

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zadrzewienia, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Pąki i młode liście drzew i krzewów liściastych. Larwy polifitofagiczne
  7. Podobne. Przeciętnie mniejszego Byctiscus populi najpewniej odróżnić po głębokim i podłużnym wcięciu między oczami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. B.betulae w bazie BioMap

Las wiączyński 01.06.2020 ♀ z uczepionymi trójpazurkowcami

ŁOB 14.05.2012

Łódzki Ogród Botaniczny 14.05.2012 ♀

ŁOB 14.05.2012

Łódzki Ogród Botaniczny 14.05.2012 ♀


avidal

Leave a Reply