Neocoenorrhinus minutus – Tutkarz włochatek

Attelabidae – Podryjowate
Poprzednio pod nazwą (Neo)Coenorhinus aeneovirens. Ryjek bardzo długi i wąski, przy wierzchołku lekko zgrubiały. Ubarwienie ciała metalicznie miedziste lub niebieskoczarne (forma barwna fragariae). Włoski na pokrywach bardzo długie i odstające – istotna cecha diagnostyczna.

Park Krajobrazowy Chełmy 03.05.2021 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, sady, zarośla, polany, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-3.8 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – wrzesień. Zimuje imago w glebie
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Imagines żywią się liśćmi, pąkami rozmaitych roślin. Larwy żerują na dębach (najczęściej), wierzbach brzozach i zapewne innych jeszcze drzewach i krzewach liściastych
  7. Podobne. Forma typowa miedzista nietrudna do rozpoznania. Forma niebieska różni się od innych gatunków z rodzaju wyraźnie dłuższym ryjkiem i dłuższymi włoskami na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. N.minutus w bazie BioMap
  10. Wymowa: neocenorrinus minutus

avidal

Leave a Reply