Neocoenorrhinus germanicus

Attelabidae – Podryjowate
Poprzednio w rodzinie Rhynchitidae, obecnie zdegradowanej do rangi podrodziny Rhynchitinae. Ryjek długi i wąski, lśniący. Oczy samicy małę i słabo wypukle. Ciało czarne ze słabym niebieksim połyskiem – słabszym niż u innych gatunków z rodzaju. Owłosienie ciała relatywnie krótkie, zwłaszcza na przedpleczu i na goleniach – jednak barki u samca z relatywnie długim owłosieniem.

Gdańsk 08.06.2021 Fot. Bogdan Mazur

Gdańsk 08.06.2021 Fot. Bogdan Mazur

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, sady, ogrody, parki, polany, zarośla, tereny ruderalne, łozowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 2.1-3.1 mm
  4. Aktywność. Marzec – sierpień
  5. Lokalizacja. Pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście, kwiaty i pączki różowatych, oraz wierzb i kuklików
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się dłuższym owłosieniem ciała i bardziej wypukłymi oczami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bogdan Mazur
  9. N.germanicus w bazie BioMap
  10. Wymowa: neocenorrinus germanikus

avidal

Leave a Reply