Neocoenorrhinus germanicus

Attelabidae – Podryjowate
Poprzednio w rodzinie Rhynchitidae, obecnie zdegradowanej do rangi podrodziny Rhynchitinae. Ryjek długi i wąski, lśniący. Oczy samicy małe i słabo wypukle, oczy samca większe i bardziej wypukłe, także u samca wyraźnie krótszy ryjek . Ciało czarne ze słabym niebieksim połyskiem – słabszym niż u innych gatunków z rodzaju. Owłosienie ciała relatywnie krótkie, zwłaszcza na przedpleczu i na goleniach – jednak barki u samca z relatywnie długim owłosieniem.

Warszawa – Las Natoliński 05.05.2014 ♂ Fot.  Marek W.Kozłowski

  1. Status. Pospolity i liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, sady, ogrody, parki, polany, zarośla, tereny ruderalne, łozowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 2.1-3.1 mm
  4. Aktywność. Marzec – sierpień
  5. Lokalizacja. Pomorskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Liście, kwiaty i pączki różowatych, oraz wierzb i kuklików
  7. Podobne. Cechą wyróżniająca gatunek jest przebieg 10-tego, przedostatniego w stosunku do szwu pokryw rzędu wgłębień, który podwaja się u podstawy pokryw.
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bogdan Mazur Marek W.Kozłowski
  9. N.germanicus w bazie BioMap
  10. Wymowa: neocenorrinus germanikus

Gdańsk 08.06.2021 Fot. Bogdan Mazur

Gdańsk 08.06.2021 Fot. Bogdan Mazur


avidal

Leave a Reply