Compsapoderus erythropterus – Oszynda wiązówkowiec

Attelabidae – Podryjowate
Głowa czarna, zwężająca się ku tyłowi. Przedplecze czarne, lśniące. Pokrywy czerwone, gładkie – ich rzeźba stosunkowo mało wyrazista; rowki na pokrywach delikatne, zagoniki gładkie i lśniące. Uda zwykle całkowicie czarne.

Ldzań – Lipiec 2020 Fot. Barnaba

  1. Status. Rzadko obserwowany, liczny tylko miejscami
  2. Siedlisko. Podmokłe łąki i polany, torfowiska, pobrzeża zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 3.8-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Żeruje głównie na wiązówce błotnej, a także na krwawnicach, krwiściągach, wierzbownicach i siedmiopalecznikach
  7. Podobne. U zasiedlającego drzewa i krzewy Apoderus coryli przedplecze zwykle jest przynajmniej w części czerwone, a pokrywy o bardziej wyrazistej rzeźbie – rowki wyraźne, a zagoniki pomarszczone i matowe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba Mariusz Gwardjan
  9. C.erythropterus w bazie BioMap

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan


avidal

Leave a Reply