Lasiorhynchites cavifrons

Attelabidae – Podryjowate
Poprzednio w rodzinie Rhynchitidae, zdegradowanej do rangi podrodziny Rynchitinae. Ryjek dłuższy u samicy, jednak u obu płci dłuższy od głowy. Oczy samicy mniejsze, rozdzielone szerszym czołem. Ciało metalicznie niebieskie. Przedplecze, pokrywy i nogi pokryte długimi, odstającymi włoskami. Pokrywy stosunkowo drobno punktowane; punktowanie zanika w kierunku wierzchołku pokryw.

Gdańsk 07.05.2022 Fot. Bogdan Mazur

Niemcy – Hürth 09.05.2022 Fot. Marek R. Swadzba

Wrocław 24.05.2020 Fot. Bogdan Mazur

  1. Status. Rzadki, lokalny
  2. Siedlisko. Lasy, aleje dębowe
  3. Wymiary. Długość ciała 5.3-8.5 mm; zalicza się do dużych reprezentantów rodzaju
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec. Zimuje larwa
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – dolnośląskie, pomorskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na dębach
  7. Podobne. Liczne inne Rhynchitinae o niebieskim ubarwieniu ciała, w tym z rodzajów Lasiorhynchites, Neocoenorhinus i Temnocerus – różnią się one w zależności od gatunku intensywnością niebieskiego ubarwienia, długością ryjka, owłosienia ciała, punktowaniem głowy, przedplecza i pokryw
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Bogdan Mazur Marek R.Swadzba
  9. L.cavifrons w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply