Rhynchites giganteus – Tutkarz gruszowiec

Attelabidae – Podryjowate
Poprzednio w rodzinie Rhynchitidae, obecnie zdegradowanej do rangi podrodziny Rhynchitinae. Ubarwienie podstawowe złocisto-zielone z intensywnym miedzisto-fioletowym lub purpurowym połyskiem. Ryjek długi, jednak u obu płci nie dłuższy od długości głowy i przedplecza łącznie. Boki przedplecza samca bez kolcowatych wyrostków. Pokrywy zdecydowanie szersze od przedplecza, pokryte relatywnie krótkimi włoskami.

Włochy – Siena – maj 2022 Fot. Benjamin Fabjan

Włochy – Siena – maj 2022 Fot. Benjamin Fabjan

  1. Zasięg. Palearktyka – w Europie zasiedla cieplejsze regiony środkowej Europy oraz południe kontynentu
  2. Siedlisko. Zakrzewione murawy kserotermiczne, nasłonecznione skraje lasów, polany, sady, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień/październik. Zimuje larwa
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Liście i pączki liściowe krzewów i drzew z rodziny różowatych, w tym drzew owocowych. Larwy żerują wewnątrz owoców; nie zwijają liści w tutki jak niektóre blisko spokrewnione gatunki
  7. Podobne. W Polsce występują Rhynchites auratus i Rhynchites bacchus (ryjek u samicy dłuższy od długości głowy i przedplecza łącznie), u których owłosienie pokryw jest dłuższe i silniej odstające, a boki przedplecza samca wyposażone są w kolce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian

avidal

Leave a Reply