Tetragnatha montana – Kwadratnik długonogi

Tetragnathidae – Kwadratnikowate
Ciało uderzająco smukłe. Spód głowotułowia jednolicie ciemnobrązowy, bez jasnych plam na mostku (sternum). Odwłok wydłużony – u samca jednolicie brązowy, u samicy z perłowo-białymi bokami. Nogi bardzo długie; w pozycji maskującej wyciągnięte daleko do przodu i do tyłu. Szczękoczułki samca znacznie dłuższe niż u samicy.

Stawy Przysieckie 11.04.2023 ♀ Fot. Sebastian Nowosad

Świętokrzyskie ♀ Fot. Mariusz Gwardjan

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Najchętniej zasiedla tereny wilgotne, w tym brzegi zbiorników wodnych; chętnie przebywa na roślinności nadwodnej
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 6.5-13 mm. Samiec 6-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Owady, pajęczaki i inne bezkręgowce schwytane w sieć łowną; sporadycznie poluje aktywnie
  7. Podobne. Przede wszystkim Tetragnatha extensa i Tetragnatha pinicola, u których na spodzie głowotułowia, na mostku, widoczna jest jasna plama. W celu identyfikacji wskazany widok spodu ciała
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad Mariusz Gwardjan
  9. T. montana na Przyroda Świętokrzyska
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply