Ernobius abietis – Stukacz świerkowiec

Anobiidae – Kołatkowate
Chrząszcze typowe w wyglądzie dla kołatkowatych. Barwa grzbietu jasno brunatna. Przedplecza z silnie rozwiniętymi bokami na całej jego długości. Owłosienie – krótkie, żółtawe szczecinki, przerzedzone na grzbiecie przedplecza i końcach pokryw. Boki przedplecza z przednimi wcięciami o prawie prostym kącie. Głowa, przedplecze i ostatnie człony czułków (zwłaszcza u ♂) z wiekiem często czernieją. Pokrywy umiarkowanie wydłużone. Na końcach pokryw bardziej lub mniej intensywna, dobrze oddzielona od tła czerwono-brunatna plama, wydłużająca się wzdłuż szwu pokryw i wierzchołków. Dymorfizm płciowy ogólnie słabo zaznaczony: ♂ jest dużo ciemniejszy od  samicy, ale po stronie brzusznej. Czułki u obu płci sięgają do połowy pokryw.

Okolice Pruszkowa, 21.04.2023. Na parasol z gałęzi świerka. Fot. Marek W. Kozłowski

Okolice Pruszkowa, 21.04.2023. Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Obecny wszędzie tam gdzie rosną świerki
  3. Wymiary. Długość 2.3-3.8 mm. Długość larwy od 0.88 do 4.6 mm (w zależności od stadium rozwojowego)
  4. Aktywność. Stała dostępność siedlisk (dojrzałych szyszek) nie spowodowała konieczności rozwinięcia ścisłego cyklu pokoleń. Zwykle zimują osobniki dorosłe, które odbywają rójkę na wiosnę a samice składają jaja i podstawy szyszek. Jaja składane są także z lecie przez samice nowego pokolenia, jak i przez samice które przezimowały. Chrząszcze opuszczą szyszki wygryzając okrągłe otworki
  5. Lokalizacja. Mazowsze; występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w trzpieniu szyszki do nasady łusek w długich chodnikach luźno wypełnionymi ekskrementami; żerują gromadnie
  7. Podobne. Żerowisko można pomylić z żerowiskiem gąsienicy Laspeyresia strobilella, jednak tu odchody są owinięte przędza, a żerowiska wychodzą z trzpienia i penetrują nasiona, uszkadzając je, czego nigdy nie czynią larwy Ernobius spp. Imagines podobne do rzadszego gatunku gatunku rodzaju: stukacza mniejszego Ernobius anietinus, który jest bardziej smukły i przeciętnie mniejszy (2.0-3.0 mm). Różnią się także proporcjami członów czułków – u Ernobius abietis człon 9 jest podobnej długości jak człony 6-8 łącznie. U Ectobius anietinus czułki samców są wydłużone, a u obu płci człony 7 i 8 są tylko nieco krótsze członów 9-11
  8. Uwagi. Larwy padają ofiarą męczelkowatych Baeacis abietis i Bracon pineti. W wygryzione trzpienie szyszek wnikają drapieżne larwy Thanasimus formicarius i Dasytes caeruleus.
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply