Dasytes caeruleus – Rościsz granaciak

Melyridae
Dawniej pod nazwą Dasytes cyaneus. Ciało smukłe, silnie owłosione, czarne z wyraźnym ciemnoniebieskim połyskiem. Przedplecze i pokrywy lekko rozszerzają się ku tyłowi.

Las wiączyński 08.05.2015

Las wiączyński 08.05.2015

Las wiączyński 08.05.2015

Las wiączyński 08.05.2015

Las wiączyński 08.05.2015

Las wiączyński 08.05.2015

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines są melitofagiczne (żywią się pyłkiem kwiatowym). Drapieżne larwy polują zwykle w drewnie w korytarzach wydrążonych przez owady ksylofagiczne
  7. Podobne. Niebieski połysk może wystąpić u rzadkiego Dasytes alpigradus, który różni się kształtem przedplecza; z Wyżyny Łódzkiej nie został wykazany. Inne gatunki z rodzaju są wyraźnie mniejsze i bez niebieskiego poblasku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. D.caeruleus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply