Capnodis cariosa – Czerniec pistacjowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Przedplecze szerokie, o silnie zaokrąglonych bocznych krawędziach, które przy tylnych kątach stają się niemal proste. Przedplecze wyraźnie jaśniejsze od pokryw, pokryte białym woskowym nalotem, z kilkoma gładkimi, ciemnymi poletkami. Pokrywy czarne z białym plamkowaniem.

Włochy 25.05.2008 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Półwysep Apeniński, Bałkany, Rumunia, Bliski Wschód, Kaukaz Południowy, południowa Rosja
  2. Biotop. Ogrody, parki, polany, sady, zarośla kserotermiczne, widne lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 18-35 mm
  4. Aktywność. Cały rok, a w północnej części zasięgu od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce z pewnością nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na pistacjach, a rzadziej na innych drzewach liściastych (w tym na perukowcu podolskim) – imagines zjadają świeżą korę, liście i pączki, natomiast larwy obgryzają korzenie i pędy
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. intensywnością woskowatego nalotu na przedpleczu i plamkowaniem pokryw. Nieco podobny jest też Buprestis cupressi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei

avidal

Leave a Reply