Otiorhynchus singularis – Nadrach pstrokacz

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek szeroki, na końcu płatowato rozszerzony – cecha diagnostyczna rodzaju. Ryjek w części wierzchołkowej gładki, nieowłosiony i pozbawiony łusek – w części nasadowej pokryty brązowymi łuskami. Ciało brązowe lub brunatne. Przedplecze z wyraźnymi, choć drobnymi guzkami (ziarenkami), które zwłaszcza na środku przedplecza są lśniące i liczne; ziarenka te nie stykają się ze sobą. Pokrywy z zakrzywionymi do tyłu, odstającymi szczecinkami, szczególnie wyraźnymi w tylnej części pokryw. Zębowate wyrostki na przednich udach niewielkie, trudno dostrzegalne.

Tczew 09.06.2012 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 09.06.2012 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. W niektórych regionach kraju bywa liczny
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla, przydroża, doliny rzeczne, sady
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Żeruje na pączkach liściowych, świeżej korze i liściach drzew i krzewów – zarówno liściastych, jak iglastych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. O.singularis w bazie BioMap

Rodzaj Otiorhynchus - Opuchlak


avidal

Leave a Reply