Stenurella melanura – Strangalia czarniawa

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, nogi i czułki czarne. Pokrywy u samicy czerwone, z szerokim zaczernieniem wzdłuż szwu i na końcach. U samca żółto-brązowe, zaczernione na końcach, ale znacznie skromniej niż u samicy.

Widzew 11.08.2011

Łódź – Widzew 11.08.2011 ♀

Widzew 24.06.2011

Łódź – Widzew 24.06.2011 ♀

Widzew 22.06.2011

Łodź – Widzew 22.06.2011 ♀

Widzew 28.06.2010

Łódź – Widzew 28.06.2010 ♀

  1. Status. Pospolita i w całym kraju bardzo liczna
  2. Siedlisko. Łąki, przydroża, przytorza, polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 5-10 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie zarówno drzew liściastych, jak iglastych
  7. Podobne. Przede wszystkim Stenurella bifasciata. Samica różni się czarną przepaską poprzeczną na pokrywach. Samiec bardzo trudny do odróżnienia, zwykle zaczernienie na końcach pokryw jest u niego nieco rozleglejsze; pewność daje ocena barwy ostatnich segmentów odwłoka, czerwonych u S.bifasciata, czarnych u S.melanura. Podobnych jest też kilka innych gatunków z podrodziny Lepturinae, różniących się m.in. kształtem i owłosieniem przedplecza, czy kolorem czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. S.melanura w bazie BioMap
S.melanura

Bystre 23.06.2015 In copula

S melanura

Bystre 23.06.2015


Rodzaj Stenurella - Strangalia


avidal

Leave a Reply