Romualdius scaber – Oskorupek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Wcześniej pod nazwą Trachyphloeus bifoveolatus. Ryjek krótki, szeroki. Oczy ewidentnie płaskie. Na krótkim, rozszerzającym się ku tyłowi przedpleczu zwykle dwa niewyraźnie odcinające się od tła podłużne pasy. Na pokrywach na ogół deseń z podłużnych, przecinkowatych, brunatnych i szarawych plamek.

Widzew 19.05.2011

Łódź – Widzew 19.05.2011

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, przydroża, ugory, tereny ruderalne; zarówno suche jak i wilgotne tereny. Regularnie wygrzewa się na murkach i elewacjach
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad. Zimuje imago
  5. Lokalizacja.  Łódzkie
  6. Pokarm. Polifagiczny gatunek żywiący się liśćmi różnych roślin zielnych, krzewów i drzew liściastych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju – Romualdius angustisetulus – który ma szersze pokrywy i nieco sklepione oczy. Przy identyfikacji wskazana opinia specjalisty. Również gatunki z innych rodzajów, przede wszystkim Trachyphloeus spp.
  8. Uwagi. Rozmnaża się partenogenetycznie
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Bartek Pacuk i Miłosz Mazur
  10. Uwagi 3. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply