Trachyphloeus bifoevolatus – Oskorupek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki, szeroki. Oczy ewidentnie płaskie. Na krótkim, rozszerzającym się ku tyłowi przedpleczu zwykle dwa niewyraźnie odcinające się od tła podłużne pasy. Na pokrywach na ogół deseń z podłużnych, przecinkowatych, brunatnych i szarawych plamek.

Widzew 19.05.2011

Łódź – Widzew 19.05.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, przydroża, ugory, tereny ruderalne; zarówno suche jak i wilgotne tereny. Regularnie wygrzewa się na murkach i elewacjach
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad. Zimuje imago
  5. Lokalizacja.  Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Polifagiczny gatunek żywiący się liśćmi różnych roślin zielnych, krzewów i drzew liściastych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z tego rodzaju, zwykle o odmiennym deseniu na pokrywach. Niemniej przy identyfikacji wskazana opinia specjalisty
  8. Uwagi. Rozmnaża się partenogenetycznie
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Bartek Pacuk i Miłosz Mazur

Leave a Reply