Sympetrum danae – Szablak czarny

Libellulidae – Ważkowate
Dojrzałe samce są prawie całe czarne,łącznie z nogami. pterostigmą i użyłkowaniem. Osobniki juwenilne i samice mają co najmniej w części żółte segmenty odwłoka.

S. danae

Przedborski Park Krajobrazowy 11.08.2016 ♂ Fot. Jacek Strojny

S. danae

Przedborski Park Krajobrazowy 11.08.2016 ♂ Fot. Jacek Strojny

Młynek 17.08.2012 Samica

Łódź – Młynek 17.08.2012 ♀

  1. Liczebność. Pospolity, choć nie tak liczny jak niektóre inne szablaki
  2. Biotop. Spotykany nad i w  pobliżu stojących zbiorników wodnych, chętnie zasiedla torfowiska i zalane żwirownie
  3. Wymiary. Długość ciała 29-35 mm. Rozpiętość skrzydeł 45-55 m
  4. Aktywność. Czerwiec – listopad, z apogeum w sierpniu i wrześniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Jacek Strojny obserwował ten gatunek koło Przedborza. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady. Larwy polują na wodne bezkręgowce
  7. Podobne. Raczej łatwy do rozpoznania, również czarnonoga samica Sympetrum sanguineum różni się min. jaśniejszym użyłkowaniem
S.danae mating

Przedborski Park Krajobrazowy 11.08.2016 Fot. Jacek Strojny

Młynek 17.08.2012

Łódź – Młynek 17.08.2012 ♂

Młynek 17.08.2012 Samiec

Łódź – Młynek 17.08.2012 ♂

 

Leave a Reply