Pachyprotasis rapae – Podbielik rzepnik

Tenthredinidae – Pilarzowate
Czarna rośliniarka z kremowymi białożółtymi wzorami na głowie i scutum. Scutellum z rozległą, jasną plamą. Oczy czarne, jasno obwiedzione. Twarz, nadustek, i warga górna są kremowobiałe. Odwłok jaśniejszy po stronie brzusznej. Charakterystycznie ubarwione nogi, w sposób trudny do opisania, ale widoczny na fotografiach – jest to cecha diagnostyczna gatunku. Czułki czarne, bez przejaśnień.

Widzew 02.05.2011

Łódź – Widzew 02.05.2011

Widzew 02.05.2011

Widzew 02.05.2011

Widzew 02.05.2011

Widzew 02.05.2011

Widzew 02.05.2011

Widzew 02.05.2011

  1. Liczebność. Pospolity, liczny
  2. Biotop. Zarośla, zagajniki, parki, ogrody, skraje lasów, polany…
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – Lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gatunek polifagiczny, fitofagiczny i entomofagiczny. Larwy żerują na wielu różnych roślinach, często widywane na bzach i trędownikach
  7. Podobne. Dość charakterystyczna, niemniej można ją pomylić z innymi pilarzowatymi, w tym trzema innymi, znacznie rzadszymi krajowymi gatunkami Pachyprotasis
Młynek 17.07.2014

Łódź – Młynek 17.07.2014

Widzew 17.07.2014

Młynek17.07.2014

Widzew 12.05.2014

Widzew 12.05.2014

Ceteń 18.05.2015

Ceteń 18.05.2015

Dodaj komentarz