Pachyprotasis rapae – Podbielik rzepnik

Tenthredinidae – Pilarzowate
Czarna rośliniarka z kremowymi białożółtymi wzorami na głowie i scutum. Scutellum z rozległą, jasną plamą. Oczy czarne, jasno obwiedzione. Twarz, nadustek, i warga górna są kremowobiałe. Odwłok jaśniejszy po stronie brzusznej. Charakterystycznie ubarwione nogi, w sposób trudny do opisania, ale widoczny na fotografiach – jest to cecha diagnostyczna gatunku. Czułki czarne, bez przejaśnień.

Młynek 17.07.2014

Łódź – Młynek 17.07.2014

Widzew 17.07.2014

Łódź – Młynek17.07.2014

Widzew 12.05.2014

Łódź – Widzew 12.05.2014

Ceteń 18.05.2015

Ceteń 18.05.2015

  1. Liczebność. Pospolity, liczny
  2. Biotop. Zarośla, zagajniki, parki, ogrody, skraje lasów, polany…
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – Lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gatunek polifagiczny, fitofagiczny i entomofagiczny. Larwy żerują na wielu różnych roślinach, często widywane na bzach i trędownikach
  7. Podobne. Dość charakterystyczna, niemniej można ją pomylić z innymi pilarzowatymi, w tym trzema innymi, znacznie rzadszymi krajowymi gatunkami Pachyprotasis; najczęściej z nich spotykany Pachyprotasis antennata ma wyraźnie zielonkawe ubarwienie ciala
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Las wiączyński 01.06.2020

Widzew 02.05.2011

Łódź – Widzew 02.05.2011

Widzew 02.05.2011

Łódź – Widzew 02.05.2011

Widzew 02.05.2011

Łódź – Widzew 02.05.2011

Widzew 02.05.2011

Łódź – Widzew 02.05.2011

avidal

Leave a Reply