Pogonocherus hispidus – Kozulka kolcokrywka

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze z ostrymi wyrostkami. Czułki nieco przekraczające długość ciała. Scutellum czarne. Jasny pas na pokrywach łukowato wygięty na brzegach przednim i tylnym. Pokrywy zakończone pojedynczym zębem na każdej z nich.

Łódź – Widzew 31.03.2021

Łódź – Widzew 31.03.2021

Toruń 23.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Widzew 13.06.2015

Łódź – Widzew 13.06.2015

  1. Status. Pospolity, choć wyraźnie rzadziej obserwowany od Pogonocherus hispidulus. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, aleje
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, kujawsjo-pomorskie
  6. Pokarm. Larwy żerują pod korą rozmaitych drzew i krzewów liściastych, np. dębów, lip, leszczyn, tarnin…
  7. Podobne. U Pogonocherus hispidulus na końcu każdej z pokryw znajdują się dwa kolce, a jasny pas na pokrywach ma niemal proste brzegi
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad avidal
  9. P.hispidus w bazie BioMap

Toruń 23.02.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Łódź – Widzew 31.03.2021


Rodzaj Pogonocherus - Kozulka


avidal

Leave a Reply