Tipula oleracea – Koziułka warzywna

Tipulidae – Koziułkowate
Ciało smukłe, szare, lub szarożółte, bez wyraźnego desenia na tułowiu i odwłoku. Czułki nitkowate, 13-członowe. Nogi żółtoczerwone z przyciemnionymi wierzchołkami ud i goleni, oraz fragmentami stóp. Skrzydła przezroczyste z brązowawym przyciemnieniem wzdłuż przedniej krawędzi, tak długie jak odwłok.

Tip.oleracea

Warszawa 30.04.2019 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

T oleracea

Warszawa 19.05.2019 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Moszczenica 07.09.2020 ♂

T.oleracea

Warszawa 19.05.2019 ♂Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne lasy i łąki oraz pola i ogrody warzywne
  3. Wymiary. Długość ciała 18-26 mm. Larwa dorasta do 30 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – czerwiec oraz sierpień – październik; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje larwa w glebie. Imago dożywa przeciętnie 4-6 dni
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują na trawach, roślinach zielnych i warzywach – obgryzają korzenie, rzadziej zjadają liście i młode pędy
  7. Podobne. Przede wszystkim równie pospolita koziułka błotniarka Tipula paludosa o skrzydłach znacznie krótszych od odwłoka i 14-członowych czułkach. Także rzadka Tipula subcunctans
  8. Uwagi. Jedna samica składa w ciągu krótkiego życia do 1000 jaj
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk avidal
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply