Palloptera ustulata

Pallopteridae 
Oczy czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Scutum i pleuryty szare. Scutellum żółte. Odwłok żółty lub żółto-pomarańczowy. Skrzydło przezroczyste, o przyciemnionych krawędziach kostalnych; ciemna plamka wierzchołkowa rozmyta.

P.ustulata

Łódź – BRUS 06.08.2019

Widzew 08.07.2016

Łódź – Widzew 08.07.2016

Widzew 08.07.2016

Łódź – Widzew 08.07.2016

Widzew 08.07.2016

Łódź – Widzew 08.07.2016

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, polany; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Maj – listopad
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są przypuszczalnie mykofagiczne i  odżywiają się strzępkami grzybni porastającymi butwiejący materiał drzewny
  7. Podobne. Przede wszystkim Palloptera anderssoni, która w Polsce oficjalnie nie występuje, choć z drugiej strony teoretycznie jak najbardziej jest do wykazania; samice są nierozróżnialne. Inne gatunki z rodzaju różnią się ubarwieniem tułowia, lub odwłoka, bądź plamkowaniem skrzydeł. Podobne są także niektóre gatunki z rodziny Lauxaniidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź – BRUS 22.08.2020

P.ustulata

Łódź – BRUS 30.06.2019

P.ustulata

Łódź – Widzew 16.11.2019

Łódź – BRUS 22.08.2020

P. ustulata

Łódź – BRUS 30.06.2019

Łódź – BRUS 22.08.2020

P.ustulata

Łódź – Widzew 16.11.2019


avidal

Leave a Reply