Lauxaniidae – Kalnicowate

Małe (2-7 mm), zwykle krępe muchówki ubarwione na żółto, czarno i brązowo; w różnych kombinacjach tych kolorów i ich odcieni. Oczy duże, często z barwnymi smugami. Larwy na ogół saprofagiczne.
W Polsce około 60 gatunków.

Leave a Reply