Lauxaniidae – Kalnicowate

Małe (2-7 mm), zwykle krępe muchówki ubarwione na żółto, czarno i brązowo; w różnych kombinacjach tych kolorów i ich odcieni. Oczy duże, często z barwnymi smugami. Larwy na ogół saprofagiczne.
W Polsce około 60 gatunków.

Widzew 13.05.2014 Calliopum aeneum/simillimum
Homoneura notata
L. cylindricornis Lauxania cylindricornis – Kalnica długoczułka
 Meiosimyza decempunctata
Las wiączyński 19.05.2015 Meiosimyza platycephala
 Minettia fasciata
M.loewi Minettia loewi
Lublinek 01.06.2011 Minettia longipennis
Minettia lupulina
Pachycerina&Platypalpus Pachycerina pulchra
Las wiączyński 06.06.2015 Peplomyza discoidea
 Peplomyza litura
Pseudolyciella Pseudolyciella spp.
 Sapromyza apicalis
Młynek 01.07.2015 Sapromyza opaca

Leave a Reply