Minettia inusta

Lauxaniidae – Kalnicowate
Głowa, tułów i odwłok pomarańczowe, u niektórych osobników tergity mniej lub bardziej intensywnie, brunatnie przyciemnione. Skrzydła z plamkami na żyłkach poprzecznych i z przyciemnionymi krawędziami – deseń charakterystyczny dla gatunku. Wici czułków pokryte relatywnie długimi włoskami; długość włosków przekracza połowę szerokości 3-ego członu czułków – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Lubinicko 2021 Fot. Marek Nowacki

  1. Status. Pospolita, nieczęsto obserwowana
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, polany, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 4.3-5.3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobna Minettia pseudoinusta, która jednak w Polsce na pewno nie występuje. Inne gatunki z rodziny różnią się deseniem na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek Nowacki

avidal

Leave a Reply