Homoneura notata

Lauxaniidae – Kalnicowate
Głowa żółta. Oczy czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Scutum żółto-pomarańczowe lub żółto-czerwone. Scutellum żółte, jaśniejsze od scutum. Odwłok żółty. Nogi żółte; w wierzchołkowej części tylnego uda samca znajduje się rząd 7 lub 8 czarnych szczecin – cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła z przyciemnionymi żyłkami poprzecznymi r-m i dm-cu; oraz z ciemnymi plamkami na żyłkach. Rozmieszczenie i liczba plam charakterystyczne dla grupy gatunkowej notata – obecne m.in. dwie plamy przywierzchołkowe na żyłce R4+5 i jedna plama przywierzchołkowa na żyłce R2+3.

Chociszewo 22.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Pospolita; prawdopodobnie najliczniejszy gatunek z rodzaju
  2. Siedlisko. Ogrody, parki, tereny ruderalne, zarośla, skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-3.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z grupy gatunkowej notata – w tym Homoneura lamellata i Homoneura dilecta. Rozróżnienie samców jest bardzo trudne na podstawie fotografii terenowych (różnią się liczbą szczecin na tylnych udach), a w przypadku samic wręcz niemożliwe. Na fotografii znajduje się jeden z bliźniaczych gatunków. Nieco podobne plamkowanie skrzydeł występuje u Meisosimyza decempunctata 
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply