Aulogastromyia anisodactyla

Lauxaniidae – Kalnicowate
Głowa, tułów i odwłok żółte lub czerwono-żółte. Na scutum 4 pary szczecinek dc (dorsocentral setae) – 1 przed szwem tułowiowym i trzy za szwem. Między szczecinkami dc dwa rzędy szczecinek acr (acrostichal setae). Trzeci człon czułków czarny; wici czułków owłosione. Skrzydła przezroczyste, wyraźnie wystające poza wierzchołek odwłoka.

Chociszewo 23.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 23.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, polany, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne żółte gatunki z rodziny – różnią się m.in. oszczeceniem ciała (brak szczecinek dc przed szwem tułowiowym u gatunków z rodzaju Sapromyza) i często jaśniejszym trzecim członem czułków
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply