Calliopum aeneum/simillimum

Lauxaniidae – Kalnicowate
Oliwkozielone, lub czarnozielone muszki o oczach z dwiema fioletowobordowymi smugami. Przy szczecinkach przed scutellum ( acrostichal seta ) trzy rowki. Te dwa gatunki bardzo trudne do rozróżnienia, różnice tkwią w odcieniu barwy ciała i stopnia zmatowienia twarzy; wymagane opatrzenie.

Widzew 13.05.2014

Łódź – Widzew 13.05.2014

Widzew 11.07.2014

Widzew 11.07.2014

Widzew 11.07.2014

Widzew 11.07.2014

Widzew 11.07.2014

Widzew 11.07.2014

  1. Liczebność. Pospolite
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki, przydroża, przytorza, brzegi wód
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy minują liście roślin zielnych, głównie fiołków
  7. Podobne. Calliopum elisae jest nieco inaczej ubarwione i ma tylko 2 rowki przy ac seta. Na oczach Physiphora alceae pojawiają się 3 barwne smugi, a ona sama pozbawione jest zielonego odcienia na odwłoku
Widzew 15.10.2014

Widzew 15.10.2014

Widzew 15.10.2014

Widzew 15.10.2014

Calliopum

Łódź – BRUS 18.08.2019

Calliopum

Łódź – BRUS 18.08.2019

Calliopium

Łódź – BRUS 05.06.2019

Dodaj komentarz