Calliopum aeneum/simillimum

Lauxaniidae – Kalnicowate
Oliwkozielone, lub czarnozielone muszki o oczach z dwiema fioletowobordowymi smugami. Przy szczecinkach przed scutellum (acrostichal seta) trzy rowki. Te dwa gatunki bardzo trudne do rozróżnienia, różnice tkwią w odcieniu barwy ciała i stopnia zmatowienia twarzy; wymagane opatrzenie.

Widzew 15.10.2014

Łódź – Widzew 15.10.2014

Widzew 15.10.2014

Łódź – Widzew 15.10.2014

Calliopum

Łódź – BRUS 18.08.2019

  1. Liczebność. Pospolite
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki, przydroża, przytorza, brzegi wód
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy minują liście roślin zielnych, głównie fiołków
  7. Podobne. Calliopum elisae jest nieco inaczej ubarwione i ma tylko 2 rowki przy ac seta. Na oczach Physiphora alceae pojawiają się 3 barwne smugi, a ona sama pozbawione jest zielonego odcienia na odwłoku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal
Calliopum

Łódź – BRUS 18.08.2019

Widzew 13.05.2014

Łódź – Widzew 13.05.2014

Widzew 11.07.2014

Łódź – Widzew 11.07.2014

Widzew 11.07.2014

Łódź – Widzew 11.07.2014

Widzew 11.07.2014

Łódź – Widzew 11.07.2014

Chociszewo 12.09.2021 In copula Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply