Minettia fasciata i gatunki bliźniacze

Lauxaniidae – Kalnicowate
Grupa gatunkowa fasciata skupia gatunki o szarym tułowi i jasnobrązowym odwłoku z ciemnymi, poprzecznymi przepaskami; zwłaszcza ostatnia para przepasek często o wewnętrznych krawędziach podwiniętych w kierunku głowy. Oczy duże, czerwono-brązowe. Czułki pomarańczowe. Na tylnej krawędzi scutellum para czarnych plam, na ogół niewidocznych na fotografiach; u niektórych osobników plamy te mogą zanikać. Skrzydła przezroczyste, bez plam. Poszczególne gatunki z grupy gatunkowej bardzo trudne do rozróżnienia na fotografiach terenowych – zaliczają się do niej Minettia fasciata, Minettia czernyi, Minettia tabidiventris i Minettia subvittata. W Polsce na pewno występuje pierwszy z wymienionych gatunków, nie wiem jaki jest obecnie status pozostałych trzech – na checkliście z 1991 roku nie ma żadnego z nich, ale od tego czasu wiele mogło się zmienić, łącznie z nazewnictwem.

Minettia

Łódź – Park Piłsudskiego 08.06.2017

M fasciata

Łódź – Park Piłsudskiego 08.06.2017

M fasciata

Łódź – Zdrowie 18.06.2017

M.fasciata

Łódź – Zdrowie 18.06.2017

  1. Status. Minettia fasciata pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, parki, doliny rzek, łąki, polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm. Rs 3.7-4.25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy saprofagiczne, być może także mykofagiczne
  7. Podobne. Gatunki z innych grup gatunkowych różnią się ubarwieniem ciała, oszczeceniem, a przede wszystkim brakiem czarnych plam na scutellum. Nieco podobne są także gatunki z rodzaju Pseudolyciella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply