Pseudolyciella spp.

Lauxaniidae – Kalnicowate
Także pod nazwą rodzajową Meiosimyza, dawniej w rodzaju Lyciella. Oczy czerwone. Mesonotum matowo szare. Scutellum dwubarwne, wyraźnie rozjaśnione przy wierzchołku. Odwłok szary; u samic pękaty, u samców znacznie smuklejszy. Tylne krawędzie tergitów zwykle przyciemnione. Skrzydła wyraźnie wystające poza odwłok, przezroczyste, bez plam. W Polsce 3 bardzo trudne rozróżnialne gatunki (umieszczone w dwóch grupach gatunkowych): P. pallidiventris, P.subpallidiventris i P.stylata

Pseudolyciella

Las wiączyński 08.07.2017

Pseudolyciella.

Las wiączyński 08.07.2017

Las wiączyński 09.06.2015

Las wiączyński 09.06.2015 Pseudolyciella pallidiventris group

Las wiączyński 09.06.2015

Las wiączyński 09.06.2015

  1. Status. Niektóre gatunki pospolite i liczne
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień -październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy saprofagiczne, rozwijają się w butwiejącej roślinności lub w gnijących owocach
  7. Podobne. Minettia fasciata i kilka innych gatunków z rodziny kalnicowatych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply