Meiosimyza platycephala

Lauxaniidae – Kalnicowate
Tułów i czułki jasnożółte ; twarz, nogi i odwłok bladożółte, czasem wręcz białe. Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Na katepisternum tylko jedna szczecinka (katepisternum to płytka boczna tułowia znajdująca się nad środkowym biodrem). Skrzydła przezroczyste, bez jakichkolwiek plam

Las wiączyński 19.05.2015 Osobnik teneralny

Las wiączyński 19.05.2015 Osobnik teneralny, bladożółty

Las wiączyński 19.05.2015

Las wiączyński 19.05.2015 Świeżo po wypoczwarczeniu

Las Łagiewnicki 05.06.2016

Łódź – Las Łagiewnicki 05.06.2016 Podwieczorek z hemolimfy martwej kobyliczki Rhagio sp.

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, łąki, zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź, soki wyciekające z ran na drzewach; okazjonalnie spijaja hemolimfę z z martwych owadów
  7. Podobne. Inne całkowicie żółte gatunki z rodzaju (M.rorida, M. decipiens, M. affinis) mają dwie szczecinki na katepisternum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply