Meiosimyza platycephala

Lauxaniidae – Kalnicowate
Tułów i czułki jasnożółte ; twarz, nogi i odwłok bladożółte, czasem wręcz białe. Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Na katepisternum tylko jedna szczecinka (katepisternum to płytka boczna tułowia znajdująca się nad środkowym biodrem). Na scutum 4 pary szczecinek acr (acrostichal bristles). Szew tułowiowy słabo zaznaczony. Czułki żółte. Skrzydła przezroczyste, wyraźnie wystające poza wierzchołek odwłoka. Skrzydła przezroczyste, bez jakichkolwiek plam.

Bogatynia 16.08.2020 Fot. Kamil Górawski

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, łąki, zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, dolnosląskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, soki wyciekające z ran na drzewach; okazjonalnie spija hemolimfę z z martwych owadów
  7. Podobne. Inne całkowicie żółte gatunki z rodzaju (M.rorida, M. decipiens, M. affinis) mają dwie szczecinki na katepisternum
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Kamil Górawski avidal
Las wiączyński 19.05.2015 Osobnik teneralny

Las wiączyński 19.05.2015 Osobnik teneralny, bladożółty

Las wiączyński 19.05.2015

Las wiączyński 19.05.2015 Świeżo po wypoczwarczeniu

Las Łagiewnicki 05.06.2016

Łódź – Las Łagiewnicki 05.06.2016 Podwieczorek z hemolimfy martwej kobyliczki Rhagio sp.


avidal

Leave a Reply