Pallopteridae

Małe, co najwyżej 6-milimetrowe ładne muchy o przezroczystych, ale zazwyczaj plamkowanych skrzydłach. Ubarwione pomarańczowo, żółto lub szaro. O etologii wiadomo bardzo niewiele. Imagines preferują tereny wilgotne z bogatą roślinnością. Larwy żerują w łodygach roślin lub w korytarzach wydrążonych przez larwy chrząszczy. Bywają entomofagiczne i fitofagiczne.
Z Polski wykazano 16 gatunków, większość z południa kraju (stan na 2016 rok).

Zobacz też:
Toxonevra muliebris

Leave a Reply