Orthotomicus suturalis – Korniczek ostrozębny

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało walcowate, błyszczące pokryte jasnymi włoskami. Ubarwienie ciemnobrunatne. Przedplecze masywne, silnie zaokrąglone, z prostą podstawą. Na ścięciach pokryw trzy ząbjkowate wyrostki, które u samca są wyraźne, a u samicy silnie zredukowane.

Lasy Rogowskie 23.06.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Bory iglaste i lasy mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3.2 mm
  4. Aktywność. Rójka w kwietniu – maju oraz w lipcu – sierpniu. Zimują imagines w korze lub w żerowisku
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują w gałązkach sosen (zwłaszcza opadłych i wilgotnych), rzadziej innych drzew iglastych
  7. Podobne. Trzy inne, bardzo podobne gatunki z rodzaju również żerujące na sosnach, zwłaszcza Orthotomicus laricis. Samca Orthotomicus longicollis można odróżnić po 5 ząbkach na ścięciu pokryw. U samca Orthotomicus proximus takich ząbków jest 4
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski
  9. O.suturalis w bazie BioMap

Lasy Rogowskie 23.06.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

Lasy Rogowskie 23.06.2021 Fot. Marek W.Kozłowski


avidal

Leave a Reply