Thecophora pusilla

Conopidae – Wyślepkowate
Jeden z mniejszych gatunków z rodzaju. Tułów czarny i błyszczący, na bokach lekko szaro opylony. Odwłok wąski, czarno-brunatny, na większej powierzchni błyszczący. Brzegi tergitów często szaro opylone. Teka u samic duża, bardzo szeroka i nieco zaokrąglona. Nogi brunatno-czame z czarnym owłosieniem. Uda i golenie przy nasadzie często jaśniejsze, żółtawe. Drugi człon czułków jest zbliżony długością do trzeciego. Skrzydła lekko przydymione.

Warszawa – Siekierki 03.09.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 03.09.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 03.09.2021 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Nierzadka, w odpowiednich biotopach liczna
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-4mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Spadź, nektar; larwy są pasożytami wewnętrznymi małych błonkówek, prawdopodobnie z rodzaju Halictus
  7. Podobne. Bardzo podobna Thecophora atra zwykle osiąga większe rozmiary. Drugi człon czułków jest u niej dłuższy niż trzeci, a u samicy teka jest proporcjonalnie znacznie mniejsza i o odmiennym, trójkątnym kształcie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak

Warszawa 24.07.2022 ♀ widoczna teka jest szeroka i zaokrąglona Fot. Sylvester Kociniak


Sylvester Kociniak